محصولات ما

کیسه جمبوبگ و بیگ بگ (FIBC)

 • null

  کیسه جمبوبگ و بیگ بگ (FIBC)

 • null

  کیسه AD*STARکیسه جمبوبگ و بیگ بگ (FIBC)

 • null

  کیسه AD*STAR

نخ مولتی فلامینت و بسته بندی

 • null

  نخ مولتی فلامینت و بسته بندی

 • null

  نخ مولتی فلامینت و بسته بندی

 • null

  نخ مولتی فلامینت و بسته بندی

رول و کیسه توری راشل

 • null

  رول و کیسه توری راشل

 • null

  رول و کیسه توری راشل

 • null

  رول و کیسه توری راشل

رول و کیسه گونی پلاستیکی (PP)

 • null

  رول و کیسه گونی پلاستیکی (PP)

 • null

  رول و کیسه گونی پلاستیکی (PP)

 • null

  رول و کیسه گونی پلاستیکی (PP)

پاکت کامپوزیت

 • null

  پاکت کامپوزیت

 • null

  پاکت کامپوزیت

 • null

  پاکت کامپوزیت

کیسه AD*STAR

 • null

  کیسه AD*STAR

 • null

  کیسه AD*STAR

 • null

  کیسه AD*STAR

بالا